POSOLDOVÁ, Kateřina. Multireziduální stanovení pesticidů v ječmeni a ve sladu metodou LC/MS s extrakcí QuEChERS. Online, Diplomová práce, vedoucí Renata Mikulíková. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204582. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO