PAPALA, František. Biodegradace polyesterů a dalších polymerů v prostředí půdy a kompostu. Online, Diplomová práce, vedoucí Stanislav Obruča. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204583. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO