KRČ, Rostislav. Systém identifikace vlaků ve výhybkách pomocí pokročilých metod strojového učení. Online, Disertační práce, vedoucí Jan Podroužek. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204618. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO