VALEHRACH, Jan. Rozvoj skluzových vln v obloucích malých poloměrů. Online, Disertační práce, vedoucí Otto Plášek. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204623. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO