TARABA, Vojtěch. Kombinovaný hlinito-křemičitý sol-gel pojivový systém v žárovzdorné keramice. Online, Diplomová práce, vedoucí Jiří Švec. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204638. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO