DROTÁROVÁ, Lenka. Příprava a posouzení aplikačního potenciálu biodegradabilních filmů na bázi kopolymerů PHA. Online, Diplomová práce, vedoucí Petr Sedláček. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204641. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO