DOLEŽAL, Martin. Studium difúze iontů alkalických kovů v zatvrdlém cementu [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204652. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce František Šoukal.

Uložit do Citace PRO