KRATOCHVILOVÁ, Lucie. Možnosti využití laserové spektroskopie pro analýzu anorganických pojiv a betonů [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204653. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Tomáš Opravil.

Uložit do Citace PRO