PREDNÁ, Nikola. Proteomická analýza posttrasnlačních modifikací buněčné linie rakoviny prsu [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204654. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Strouhalová,, Dana Strouhalová,, Dana.

Uložit do Citace PRO