PREKOPOVÁ, Terézia. Syntéza organických -konjugovaných systémov pre pokročilé fotonické aplikácie. Online, Diplomová práce, vedoucí Jozef Krajčovič. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204659. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO