MOURALOVÁ, Kateřina, Štefan MICHNA, Radim ZAHRADNÍČEK, Josef BEDNÁŘ, Tomáš PLICHTA a Jiří FRIES. Experimental analysis of microhardness changes of subsurface areas affected by WEDM. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART E-JOURNAL OF PROCESS MECHANICAL ENGINEERING [online]. Sage Publications, 2022, 2022(236), 1-13 [cit. 2023-09-23]. ISSN 0954-4089. Dostupné z: doi:10.1177/09544089221078383

Uložit do Citace PRO