JEŽEK, Štěpán. Automatická kontrola kvality výroby lakovaných kovových dílů s pomocí neuronových sítí. Online, Diplomová práce, vedoucí Radim Burget. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204724. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO