ČUHEL, Radim. IoT systém pro optimalizaci spotřeby energie výrobního závodu [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204730. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Karel Slavíček.

Uložit do Citace PRO