BUBNIAK, Milan. Automatizované plošné měření intenzity srážek prostřednictvím sítě mikrovlnných spojů. Online, Diplomová práce, vedoucí Petr Musil. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204731. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO