ŠVEHLÍK, Martin. Vícekanálové polarizační optovláknové senzory ve vlnové multiplexní technice. Online, Diplomová práce, vedoucí Miloslav Filka. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204742. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO