RICHTER, Dominik. Tvorba webové aplikace v PHP pro penetrační testování systému PrestaShop. Online, Diplomová práce, vedoucí Tomáš Slunský. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204746. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO