DOBIÁŠ, Patrik. Postkvantová kryptografie na platformě FPGA. Online, Diplomová práce, vedoucí Lukáš Malina. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204770. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO