ŠÍMA, Jan. Nové scénáře s programem Wireshark v komunikačních technologiích. Online, Diplomová práce, vedoucí Jan Jeřábek. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204772. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO