HOCZ, Jan. BPSK vysílač pro 435 MHz. Online, Diplomová práce, vedoucí Tomáš Urbanec. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204777. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO