PLATKO, Peter. Sběr dat ze snímačů při konfirmaci teplotní komory. Online, Diplomová práce, vedoucí Soňa Šedivá. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204795. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO