NOVICKÝ, Marek. Rekonstrukce trafostanice s rozvodnou technologické vlastní spotřeby [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204834. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Viktor Jurák.

Uložit do Citace PRO