ŘEHOŘEK, Tomáš. Modelování energetických toků v obci s bateriovými systémy [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204839. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Martin Paar.

Uložit do Citace PRO