JUNASOVÁ, Veronika. Měření pohybu inerciálními senzory [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204844. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Vladimír Levek.

Uložit do Citace PRO