PACAL, Stanislav. Řízení reálného systému pomocí PLC s využitím automaticky generovaného kódu. Online, Diplomová práce, vedoucí Miroslav Jirgl. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204864. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO