ŠIMEK, Michal. Analýza kritických parametrů akumulátorů pro vesmírné aplikace [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204882. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Tomáš Kazda.

Uložit do Citace PRO