VAŠÍKOVÁ, Simona. Zhodnocení využití nedestruktivní metody akustické emise na materiálech [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204908. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Tomáš Binar.

Uložit do Citace PRO