ŽIAK, Milan. Prostorová registrace částečně se překrývajících snímků sítnice. Online, Diplomová práce, vedoucí Eva Valterová. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204926. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO