NOVOTNÁ, Eliška. Řízení lineárního pohonu detekcí pohybu objektu [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204934. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jiří Sekora.

Uložit do Citace PRO