ŠVEJCAR, Michael. Systém pro nalezení duplikátů nahrávek na základě audio informace [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204988. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Matěj Ištvánek.

Uložit do Citace PRO