KOSTKUBA, Petr. Analýza, výběr a implementace ERP systému ve společnosti [online]. Brno, 2019 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205012. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jan Luhan.

Uložit do Citace PRO