HAVLÁTOVÁ, Tereza. Spokojenost a motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti. Online, Diplomová práce, vedoucí Štěpán Konečný. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205022. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO