MACHÁČOVÁ, Zuzana. Návrh konceptu CSR v sytému řízení firmy. Online, Diplomová práce, vedoucí Anna Putnová. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205047. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO