DUŠEK, Jakub. Návrh řízení spotřeby materiálových prvků pro výrobní procesy se zaměřením na odpadové hospodářství výrobní linky [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205055. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.

Uložit do Citace PRO