FRANC, Štěpán. Návrh podnikatelského konceptu startupu zabývajícího se automatizací a modernizací sportovišť. Online, Diplomová práce, vedoucí Veronika Bumberová. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205063. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO