BARTEL, Adam. Podnikatelský plán online investiční platformy určený pro český trh. Online, Diplomová práce, vedoucí Veronika Bumberová. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205064. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO