KALÁS, Jakub. Návrh logistické koncepce ve skladovací hale výrobního podniku k zabezpečení činností montážních procesů. Online, Diplomová práce, vedoucí Marie Jurová. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205069. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO