PROCHÁZKOVÁ, Aneta. Marketingový mix vybraného podnikatelského subjektu. Online, Diplomová práce, vedoucí Lucie Kaňovská. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205071. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO