MARTINKOVIČOVÁ, Lenka. Tvorba marketingové strategie pro začínající podnik [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205073. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vít Chlebovský.

Uložit do Citace PRO