CHMELAŘ, René. Marketingové strategie pro začínající Start-up projekt. Online, Diplomová práce, vedoucí Vít Chlebovský. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205076. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO