HLAVATÝ, Pavel. Návrh layoutu pracoviště. Online, Diplomová práce, vedoucí Pavel Juřica. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205106. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO