VIDLIČKA, Václav. Marketingový mix konkrétní společnosti. Online, Diplomová práce, vedoucí Pavel Mráček. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205116. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO