ŠEVČÍK, Marek. Návrh on-line marketingové komunikace. Online, Diplomová práce, vedoucí Vladimír Chalupský. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205128. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO