JUCHOVÁ, Barbora. Návrh projektu založení logistického centra [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205135. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Radek Doskočil.

Uložit do Citace PRO