VALEEVA, Adeliia. Rizika spojená s využitím biouhlu v terestrickém ekosystému. Online, Bakalářská práce, vedoucí Helena Zlámalová Gargošová. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205184. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO