VLČKOVÁ, Renáta. Studium obsahu rizikových prvků v půdách a rostlinném materiálu. Online, Bakalářská práce, vedoucí Renata Komendová. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205186. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO