DOČEKAL, Petr. Využití odpadů v kontextu aktuálních legislativních opatření a principů oběhového hospodářství. Online, Bakalářská práce, vedoucí Tomáš Chorazy. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205188. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO