PREISLER, Lukáš. Vliv elektrostatického odlučovače na distribuci a chemické složení částic při spalování biomasy. Online, Bakalářská práce, vedoucí Vladimír Adamec. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205189. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO