LEVÍČEK, Tomáš. Historie, současnost a perspektiva dalšího vývoje letadlových vznětových motorů [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205213. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Pavel Imriš.

Uložit do Citace PRO