KOTOULOVÁ, Helena. Kavitující paprsek. Online, Diplomová práce, vedoucí Pavel Rudolf. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205224. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO