POLÁK, Václav. Simulace prototypu rýhovacího zařízení. Online, Diplomová práce, vedoucí Jaroslav Kašpárek. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205234. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO